Klubnyheder

INVITATION TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

21.04.2021

Jyderup Boldklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, tirsdag den 26. maj 2021, kl. 20.00 i vores klublokaler.


Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af ordstyrer
  • Valg af stemmetæller
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
  • Indkomne forslag
  • Forslag til vedtægtsændringer
  • Valg til bestyrelsen


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Glæder os til at se jer.