Klubnyheder

INVITATION TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

5. marts 2020, 19.05

Jyderup Boldklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, tirsdag den 27. maj 2020, kl. 19.30 i vores klublokaler.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af ordstyrer
  • Valg af stemmetæller
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
  • Indkomne forslag
  • Forslag til vedtægtsændringer
  • Valg til bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Glæder os til at se jer.